Znak obce Příštpo

Obec Příštpo

Oficiální webové stránky obce
Vývěska


17.června 2016
Záměr prodeje obecního pozemku

Obec Příštpo v souladu s ustanovením §39, odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích v platném znění zveřejňuje svůj záměr, prodeje obecního pozemku v k.ú. Příštpo:
  • parcelní číslo 170/13 o výměře 195 m2
  • parcelní číslo 170/14 o výměře 77 m2
Připomínky k tomuto záměru mohou občané uplatnit na OÚ Příštpo do 15 dnů od zveřejnění na úřední desce.